Cara Mohon Bantuan Bina & Baiki Rumah Golongan B40 Selangor SSIPR

Rakyat negeri Selangor yang ingin membina dan membaiki rumah boleh memohon Inisiatif Peduli Rakyat Bantuan Bina dan Baiki Rumah SSIPR.

Inisiatif ini adalah disasarkan kepada golongan B40 memerlukan bantuan ini agar tinggal di rumah yang lebih selesa dari sebelum ini.

Terdapat 2 kaedah utama pelaksanaan bantuan ini dan dapatkan cara membuat permohonan bantuan melalui perkongsian ini.

2 KAEDAH UTAMA PELAKSANAAN BANTUAN

2 kaedah utama pelaksanaan Inisiatif Peduli Rakyat Bantuan Bina dan Baiki Rumah SSIPR ialah:

 • Bantuan Bina Baru: Rumah asal atau yang sedang didiami dirobohkan secara keseluruhannya dan sebuah rumah baru dibangunkan di atas tapak asal rumah.

   

 • Bantuan Baik Pulih: Kerosakan asas dan kritikal pada kediaman sahaja akan dibaik pulih*. Penambahan struktur baharu tidak termasuk dalam program ini.

Nota: *Ditentukan oleh Pejabat Daerah berkenaan dan Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor.

Baca juga: Update: Cara Mohon PPRT Untuk Bantuan Baik Pulih Atau Bina Baru Rumah Secara Atas Talian. Semak Kelayakan Disini

SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN

Apa pula syarat kelayakan untuk memohon Inisiatif Peduli Rakyat Bantuan Bina dan Baiki Rumah SSIPR?

Syarat-syaratnya ialah:

 • Terbuka kepada anak kelahiran Selangor atau pemohon yang bermastautin di Negeri Selangor lebih dari 15 tahun. Pemohon bukan kelahiran Negeri Selangor mesti memberikan bukti bahawa pemohon telah menduduki kawasan berkenaan tidak kurang daripada 15 tahun.
 • Pendapatan isi rumah pemohon mestilah di bawah RM1,500 sebulan yang merangkumi tanggungan yang tinggal bersama di dalam rumah berkenaan.
 • Umur pemohon adalah di antara 45 hingga 75 tahun sahaja kecuali Orang Kelainan Upaya (OKU).
 • Hanya ketua keluarga sahaja yang layak memohon dan ketua keluarga mestilah merupakan ketua keluarga bagi isteri pertama sahaja.
 • Pemohon yang mempunyai tanggungan sahaja akan dipertimbangkan dan dibuktikan bahawa rumah berkenaan diduduki oleh pemohon dan tanggungannya.
 • Hanya satu keluarga sahaja yang layak menerima bantuan rumah.
 • Pemohon yang memperoleh Tanah Kurniaan Kerajaan tidak akan dipertimbangkan.
 • Rumah yang sedang dalam pembinaan atau terbengkalai tidak akan dipertimbangkan.
 • Pemohon yang menumpang dan menyewa tidak akan dipertimbangkan.
 • Keadaan rumah pemohon adalah daif dan tidak sesuai untuk diduduki.
 • Rumah pemohon mestilah berada di kawasan perkampungan tradisi / kampung baharu, yang mana rumah tersebut berada di atas tanah milik sendiri. Kedudukan tapak mestilah mempunyai / berdekatan dengan punca bekalan air dan elektrik serta bukan di kawasan banjir.
 • Tanah TOL (Temporary Occupation License/Lesen Pendudukan Sementara) & Rizab Kerajaan tidak akan dipertimbangkan untuk bantuan kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Pegawai Daerah berkenaan.
 • Pemohon dikehendaki melampirkan surat kebenaran menduduki/surat kuasa menduduki daripada tuan/pemilik tanah/waris sekiranya tanah bukan hak milik pemohon (disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah).
 • Pemohon yang telah mendapat bantuan baik pulih atau bina baru rumah daripada jabatan/agensi luar adalah tidak layak menerima bantuan rumah Program Kerajaan Prihatin.
 • Mangsa bencana alam/kebakaran yang membuat permohonan Program Bantuan Rumah Kerajaan Prihatin selepas ditimpa musibah adalah tidak layak dipertimbangkan.
 • Pemohon yang berjaya adalah tertakluk kepada pemulangan Surat Penerimaan Tawaran Bantuan Rumah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan surat tersebut.

CARA MOHON

Permohonan adalah secara online sahaja dipautan berikut:

Cara Mohon Bantuan Bina & Baiki Rumah Golongan B40 Selangor SSIPR

Baca juga: Rumah IKRAM KPKT Dengan Kadar Sewa RM124 Sebulan Sahaja & Ini Syarat Permohonannya

MAKLUMAT LANJUT & PERTANYAAN

Sebarang maklumat dan pertanyaan mengenai Inisiatif Peduli Rakyat Bantuan Bina dan Baiki Rumah SSIPR, sila dapatkan di:

By zeo